Tekst

Een goed geschreven tekst …

Waarom zou je de moeite nemen om begrijpelijke en prettig leesbare teksten te schrijven? Omdat je weet dat je klanten en andere lezers dit bijzonder waarderen. Het is voor iedereen een verademing om iets te lezen wat meteen helder is. Als je dus goed geschreven teksten verstuurt of op je website zet, heeft dat een positief effect op het imago van je organisatie. Met alle voordelen die dit oplevert.

Besteed het schrijven uit

Soms is het noodzakelijk of verstandig om een schrijfklus uit te besteden. Schrijven kost nu eenmaal de nodige tijd en energie. Een professionele schrijver neemt je deze tijdrovende en lastige taak uit handen. En je krijgt een tekst retour die prettig leesbaar is en die doet wat hij moet doen.

Je kunt bij mij terecht voor de volgende schrijfopdrachten:

  • Schrijven van artikelen, brochures, mailings, webteksten, standaardbrieven of rapportages.
  • Ghostwriting: vertel mij wat er in de tekst moet komen te staan en ik schrijf deze.
  • Redigeren of herschrijven van een tekst, zodat je ermee bereikt wat je voor ogen hebt.
  • Samenstellen van een schrijfgids of huisstijlwijzer.

Werkwijze

Bij schrijfopdrachten is een zorgvuldige afstemming vooraf van groot belang. Gaat het om een opzichzelfstaande tekst of speelt de organisatiecontext een rol? Is het belangrijk dat de missie, visie en strategie van de organisatie in de tekst tot uiting komen? Zo ja, hoe dan? Welk effect moet de tekst hebben? Dit soort vragen bespreken we in een intakegesprek. Daarna volgt een offerte met plan van aanpak en kostenoverzicht.