Privacyverklaring

Mariët Hermans | Tekst en Training vindt jouw privacy belangrijk. Wij nemen daarvoor de volgende maatregelen:

 • We voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wetgeving op het gebied van privacy.
 • We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je aan ons toevertrouwt. We slaan je gegevens veilig en afgeschermd op en zien erop toe dat andere betrokkenen veilig met onze clouds omgaan.
 • We verkopen jouw gegevens nooit aan andere partijen.
 • Als wij jouw gegevens moeten delen met anderen, dan zorgen we ervoor dat zij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als wij, zo nodig door het sluiten van overeenkomsten.
 • We zorgen ervoor dat jouw en onze persoonlijke gegevens niet in handen van onbevoegden komen.
 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben; overige gegevens slaan wij niet op.
 • We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om onze producten en diensten goed te kunnen leveren.
 • We verplaatsen (verzenden) zo min mogelijk persoonsgegevens.
 • We zijn zo transparant mogelijk: je kunt je persoonsgegevens altijd inzien en laten aanpassen of verwijderen. Aan een verzoek daartoe geven wij gehoor, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen.
 • We zijn open en communiceren helder over ons privacybeleid.

Mariët Hermans | Tekst en Training bewaart een aantal persoonlijke gegevens om je zo goed mogelijk te helpen met de diensten op het gebied van schriftelijke communicatie en taal die je bij ons afneemt. Jouw privacy is daarbij belangrijk voor ons. Daarom gaan we zorgvuldig met je gegevens om. In onze manier van werken houden we steeds in het oog hoe we zo goed en effectief mogelijk jouw gegevens kunnen beschermen.

Welke gegevens bewaren we?

We slaan gegevens op die we nodig hebben om je onze producten of diensten te leveren.
Bijvoorbeeld:

 • je naam en contactgegevens als je bij ons een training volgt, of een tekst laat redigeren of schrijven;
 • je contactgegevens als je een vraag hebt gesteld of een offerte wilt ontvangen;
 • de gegevens en leerwensen die je hebt vermeld in een intakevragenlijst.

We bewaren alleen gegevens die daadwerkelijk relevant zijn, en we bewaren ze ook niet langer dan nodig is. Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. We geven je gegevens alleen door aan mensen of organisaties die betrokken zijn bij onze dienstverlening en van wie wij weten dat zij met evenveel zorg met jouw gegevens omgaan. Wij verkopen uiteraard geen persoonlijke gegevens door.

Jouw privacyrechten

Je persoonsgegevens zijn van jou zelf. Daarom heb je het recht om ons te vragen om je gegevens in te zien, je kunt ze laten aanpassen of laten verwijderen. Bovendien kun je een overzicht van jouw gegevens opvragen als je dat voor jezelf wilt meenemen (bijvoorbeeld om weer met een andere organisatie te delen). Als dit gevolgen heeft voor de producten of diensten die je bij ons afneemt, dan zullen we je dat laten weten.

Wil je jouw gegevens inzien, ze aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn zorgvuldig in het vaststellen van je identiteit en streven ernaar je verzoek binnen twee weken te behandelen.