Coaching

Waarom een coaching volgen?

Coaching is een mooie begeleidingsvorm om snel beter en gemakkelijker te gaan schrijven. Bij een coaching staat de leervraag helemaal centraal. Meer maatwerk kun je niet krijgen. Ook is het mogelijk om tussentijds bij te sturen als blijkt dat er toch iets anders speelt dan de oorspronkelijke vraag. Het rendement van een coaching is dan ook heel hoog, zodat de investering zich altijd terugverdient.

Voor welke leervragen?

Coaching is voor veel leervragen geschikt. Voorbeelden van vragen die met coaching kunnen worden aangepakt:

  • Ik vind schrijven echt heel lastig, heb het nooit gekund. Maar nu in mijn nieuwe baan kom ik er niet meer onderuit.
  • Ik krijg het helemaal benauwd als ik een schrijfklus moet doen. Het lukt me gewoon niet om iets op papier te zetten.
  • Schrijven kost mij veel te veel tijd. Het moet echt sneller kunnen.
  • Ik schrijf best redelijk, maar mijn teksten zijn te uitgebreid en onoverzichtelijk.
  • Hoe kan ik met mijn schrijfstijl aansluiten bij lezers die ik niet ken?
  • Ik maak te veel spelfouten, zegt mijn baas. Eerlijk gezegd heb ik geen idee wanneer ik een -d- of -t- moet gebruiken.
  • Ik moet een artikel schrijven. Nooit gedaan. Kun je mij daarin begeleiden?

Werkwijze

Een coachingstraject bestaat uit de volgende vier stappen:

Stap 1: Intakegesprek

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. Daarin onderzoeken we de leervraag, dus op welke punten de coachee zijn schrijfvaardigheden wil verbeteren. Als we die vraag hebben vastgesteld, bespreken we wat de beste aanpak is om tot verbetering te komen.

Stap 2: Voorstel

Na het intakegesprek ontvangt de opdrachtgever een offerte. Hierin staan een uitwerking van de leervraag, het gewenste coachingsresultaat, de voorgestelde aanpak met het aantal coachingssessies en de kosten van het traject.

Stap 3: Coachingssessies

De basis voor het coachingsprogramma zijn de eigen teksten van de coachee. Hoe we met deze teksten aan de slag gaan, hangt af van de leervraag. Als het bijvoorbeeld gaat om het variëren in schrijfstijl, gebruiken we de eigen teksten om delen daarvan te herschrijven in verschillende stijlen. Maar is er bijvoorbeeld sprake van onzekerheid bij het schrijven, dan onderzoeken we eerst waar dit gevoel vandaan komt. Pas daarna zetten we de teksten in. Ook kunnen we de sessies gebruiken voor begeleiding bij het schrijven van een artikel.

Stap 4: Evaluatie en verankering

In de laatste stap kijken we terug op de sessies en gaan we na of het leerdoel is gehaald. Daarna bespreken we of het geleerde al wordt toegepast in de werkpraktijk. Ter afronding maken we een werkplan voor de toekomst, zodat de nieuw aangeleerde vaardigheden stevig verankerd raken in de praktijk.