Advies

Je kunt bij mij terecht voor advies over teksten en trainingen. Denk daarbij aan:

  • Feedback op een tekst.
  • Advies over het tekstproductieproces.
  • Opleidingsadvies.

Feedback op een tekst

Als je mij een of meer teksten ter beoordeling aanbiedt, analyseer ik deze grondig. Daarbij geef ik zowel de positieve punten als de eventuele verbeterpunten aan. Zo krijg je inzicht in je sterke en minder sterke kanten bij het schrijven. Ook ontvang je concrete tips en suggesties voor verbetering.

Advies over het tekstproductieproces

Bij het produceren van een rapport, offerte of andere tekst in een organisatie zijn vaak veel partijen betrokken. Als een van die partijen meer tijd nodig heeft dan was afgesproken, dan heeft de andere partij daar last van. Met als gevolg dat de laatste schakel in het proces te weinig tijd heeft om zijn werk goed te doen.

Een niet efficiënt verlopend tekstproductieproces gaat altijd ten koste van de kwaliteit van de uitgestuurde teksten. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de klanttevredenheid, en dus voor de omzet. Veel organisaties nemen niet de tijd om uit te zoeken hoe het beter kan. Speelt dat bij jouw organisatie ook, dan kun je mij inschakelen om te helpen bij het efficiënter maken van het proces.

Opleidingsadvies

Hoe staat het eigenlijk met de schrijfvaardigheid van de medewerkers in jouw organisatie? Hoeveel tijd zijn ze kwijt met het schrijven van stukken; vinden ze schrijven leuk of hebben ze er een hekel aan; zijn de uitgaande teksten prettig leesbaar of bevatten deze veel lange, onduidelijke zinnen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de schrijfvaardigheid van medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor een coaching, training-on-the-job, workshop of groepstraining. Ik denk graag mee over de beste vorm.